Huisartsenpraktijk in de wijk

Welkom bij huisartsenpraktijk “in de wijk”.
Ons team van huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes bevindt zich in het oude wijkgebouw, midden in het centrum van De Lier.

De praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Excuses voor het ongemak.

Let op! Er is geen inloopspreekuur meer! U kunt een afspraak maken voor het 5-minuten spreekuur.

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg!

Vrijdagmiddag 1 juli is de praktijk vanaf 13.00 u gesloten! Voor spoedgevallen kunt u terecht bij de huisartsenpost in Naaldwijk. Telefoonnummer 0174-638738.

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen kunt u terecht bij de huisartsenpost via 0174-638738.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

Huisarts in opleiding

Onze huisartsenpraktijk is een opleidingspraktijk voor huisartsen.

Om huisarts te worden moet een dokter een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen. Daarin wordt zij/hij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsen vak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar bij ons in de praktijk. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

U kunt dus behandeld worden door de huisarts in opleiding. In principe wordt u gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van een van de huisartsen kan het voorkomen dat u geen keus heeft.

Voor u als patiënt zijn er duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd.  Daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd. Er “kijken” dus twee dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede huisartsen in de toekomst.

De huisarts in opleiding kan u vragen of een consult opgenomen mag worden. Deze opnames worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.

Vanaf maart 2022 zal dokter Hannah Schutz voor een jaar werkzaam zijn in onze praktijk.


Coronavirus

Boostervaccinatie:

Wij krijgen inmiddels veel vragen over de Boostervaccinatie. Wij spelen hier als huisartsenpraktijk geen rol in. De coördinatie van de Boostervaccinatie ligt bij de Rijksoverheid, en wordt uitgevoerd door het RIVM en de GGD. Wij kunnen uw vragen hierover helaas dan ook niet beantwoorden.

Wij vragen u dringend onze praktijk niet te bellen met vragen over de Booster. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rijksoverheid.

Wij dank u voor uw begrip en medewerking.