Huisartsenpraktijk in de wijk

Welkom bij huisartsenpraktijk “in de wijk”.
Ons team van huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes bevindt zich in het oude wijkgebouw, midden in het centrum van De Lier.

De praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Excuses voor het ongemak.

Let op! Er is geen inloopspreekuur meer! U kunt een afspraak maken voor het 5-minuten spreekuur.

Tevredenheidsonderzoek

Eenmaal per 3 jaar vindt in het kader van onze accreditatie een tevredenheidsonderzoek plaats. Uw mening over onze huisartsen is heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête in zijn geheel in wilt vullen. Dit zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. U hoeft uw naam niet op te geven.

Enquête over huisarts W. Jongbloed: Klik HIER

Enquête over huisarts J. Dupuis: Klik HIER

Enquête over huisarts N. Fens: Klik HIER

Griep,- en pneumokokkenvaccinatie

Griepvaccinatie
Heeft u diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand? Of bent u ouder dan 60 jaar? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de griepprik via de post. Griep kan dan ernstige gevolgen voor u hebben. De griepprik is de beste bescherming tegen griep.

Pneumokokkenvaccinatie
De pneumokokkenprik geeft extra bescherming tegen longontsteking. Vooral mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokokken. Bent u geboren tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956 dan ontvangt u een uitnodiging via de post.

Wij vaccineren op donderdag 20 oktober 2022 tussen 15.00 – 18.00 u. Van 27 september t/m 5 oktober 2022 worden de uitnodigingen thuisgestuurd. Heeft u na 10 oktober geen uitnodiging ontvangen maar bent u wel van mening dat u een vaccinatie hoort te krijgen? Stuur dan een e-mail naar vaccinatie@huisartsindewijk.nl.

Huisarts in opleiding

Onze huisartsenpraktijk is een opleidingspraktijk voor huisartsen.

Om huisarts te worden moet een dokter een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen. Daarin wordt zij/hij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsen vak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar bij ons in de praktijk. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

U kunt dus behandeld worden door de huisarts in opleiding. In principe wordt u gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van een van de huisartsen kan het voorkomen dat u geen keus heeft.

Voor u als patiënt zijn er duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd.  Daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd. Er “kijken” dus twee dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede huisartsen in de toekomst.

De huisarts in opleiding kan u vragen of een consult opgenomen mag worden. Deze opnames worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.

Vanaf maart 2022 zal dokter Hannah Schutz voor een jaar werkzaam zijn in onze praktijk.