Spreekuren – Huisartsenpraktijk in de Wijk – De Lier
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk in de Wijk
Koningin Julianalaan 3 2678 ED
De Lier

Spreekuren

LET OP: er is geen inloopspreekuur meer!

Alle afspraken dienen uitsluitend telefonisch of online via MijnGezondheid.net (zie ”online regelen” op de homepage) te worden aangevraagd.

Spreekuur huisartsen
08:00 – 10:00 uur 5-minuten spreekuur (eenvoudige en enkelvoudige klacht)
10:30 – 12:00 uur regulier spreekuur
13:30 – 15:30 uur regulier spreekuur

Triage
Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en door de juiste hulpverlener. De assistente is, net als uw huisarts, verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Dit advies wordt altijd nabesproken met uw arts.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

 • de doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden. Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een patiënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
 • de juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
 • de juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In onze praktijk zijn meerdere hulpverleners werkzaam.

Overige spreekuren
Spreekuur van POH GGZ Daphne, Maandag om de week, dinsdag en vrijdag.
Spreekuur van POH somatiek Ria, maandag, woensdag en donderdag.
Spreekuur van POH somatiek Barbara, maandag

Assistentenspreekuur
U kunt op afspraak bij de assistente terecht voor:

 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • wratten aanstippen
 • bloeddruk meten
 • urineonderzoek
 • uitstrijkjes
 • vaccinaties of andere injecties
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • Holter diagnostiek

Lunchpauze
Tussen 12.30 uur en 13.30 uur is de praktijk uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen in verband met lunchpauze.

Visite
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Een huisbezoek is niet bedoeld voor patiënten die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Afspraak afzeggen/vergeten
Wij willen u vragen om indien u verhinderd bent dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het liefst een dag voor de afspraak en anders indien het echt een onverwachte goede reden betreft om 08.00 uur op de dag van de afspraak. Zo kunnen andere patiënten nog gebruik maken van de betreffende plek op het spreekuur.

Het kan een keer gebeuren dat u per ongeluk een afspraak vergeet. Dat kan iedereen overkomen. Indien u echter vaker niet op een afspraak verschijnt zonder af te bellen zullen we hiervoor € 20,- in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed, u zult dus zelf moeten betalen.