Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk in de Wijk – De Lier
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk in de Wijk
Koningin Julianalaan 3 2678 ED
De Lier

Zorgaanbod

Zorgaanbod in de huisartsenpraktijk

De zorg die wij leveren is onderverdeeld in een basisaanbod en een aanvullend aanbod.

Basisaanbod

Dit pakket is voor alle huisartsenpraktijken in Nederland gelijk. Het betreft de eerste opvang en verdere afhandeling van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte. Wij leveren het basisaanbod tijdens de reguliere openingstijden van de praktijk. In de avond, nacht en weekenden verleent de Centrale Huisartsenpost Westland de spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag.

Aanvullend aanbod
Deze aanvulling op het basisaanbod omvat de huisartsgeneeskundige zorg die aansluit op specifieke behoeften. Het gaat om activiteiten die vragen om extra kennis en kunde, extra apparatuur of een programmatische aanpak. Wij leveren het volledige aanvullend aanbod, te weten:

Zorg rondom:

 • Diabetes mellitus
 • Astma en COPD
 • Hart- en vaatziekten
 • GGZ-aandoeningen
 • Jeugdigen en gezin *
 • Kwetsbare ouderen
 • Behandeling voor het stoppen met roken.

Aanvullende diagnostiek in de praktijk, zoals:

 • 30 min bloeddruk meting
 • HB meting
 • CRP meting
 • Glucose meting
 • elektrocardiografie (ECG)
 • longfunctieonderzoek (spirometrie)
 • vaatdoppleronderzoek
 • dementiescreening (MMSE)

Aanvullende behandelingen, zoals:

 • cyriax-injecties
 • kleine chirurgie
 • elektrocoagulatie behandeling
 • plaatsen spiraal
 • plaatsen pessarium
 • stikstof behandeling

Preventieve geneeskunde, zoals:

 • jaarlijkse griep- en pneumokokken vaccinatie
 • baarmoederhalsuitstrijkjes
 • Daarnaast hebben wij regelmatig multidisciplinair overleg op het vlak van jeugdzorg, ouderenzorg en palliatieve zorg.

*Ondersteuner Jeugd en Gezin

De ondersteuner Jeugd en Gezin adviseert de huisarts bij vragen over gezinnen en jeugdigen of volwassenen die te maken hebben met meerdere problemen op meerdere leefgebieden. Denk bij jeugdigen aan zorgen om het gedrag of psychische problemen. Bij volwassenen kunt u denken aan problemen op meerdere gebieden, zoals financiën, relationele problemen en psychische problemen.

Wanneer de huisarts denkt dat de ondersteuner Jeugd en Gezin u verder kan helpen, bespreekt de huisarts dit met u en indien gewenst kan er een oriënterend gesprek plaatsvinden.

De ondersteuner Jeugd en Gezin werkt ook voor het Sociaal Kernteam Westland.