Kwaliteit – Huisartsenpraktijk in de Wijk – De Lier
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk in de Wijk
Koningin Julianalaan 3 2678 ED
De Lier

Kwaliteit

NHG-praktijkaccreditering

Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.
Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt. Na een jaar heeft een auditor van NPA onze praktijk bezocht en beoordeeld of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend.

Het draait om u

Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Patiënten enquête

U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u meedoen met onze patiënten enquête? Vraag er naar bij onze assistente.

Normen

De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook Patiënten Federatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Missie

Wij staan als huisartsenpraktijk voor: vertrouwde, continue en verantwoorde zorg voor de patiënt in diens context.

Visie

De praktijk wil toegankelijke en verantwoorde zorg op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij de patiënt en door de juiste medewerker, als onderdeel van een team, leveren. Dit beoogt de patiënt helpen beter om te gaan met zijn aandoening, waarbij het mens zijn centraal staat. De patiënt ruimte te geven om zelf de regie te houden, middels goede voorlichting over de aandoening en zijn behandelopties. Het bieden van ondersteuning bij het maken van keuzes en het stellen van doelen passend binnen eigen normen en waarden. Binnen de medische adviezen is er extra aandacht voor preventie.
Bij kwetsbare groepen staan we voor een proactief beleid betreffende medisch-inhoudelijk zaken, alsmede de samenwerking met andere hulpverleners.
We streven naar een effectief gebruik van alle hulpmiddelen, die voor handen zijn om in een huisartsenpraktijk te benutten. Hierbij denkend aan vormen van aanvullend onderzoek tot introductie van eHealth producten.
Om bovenstaande te bereiken staan we voor een continue ontwikkeling van de praktijk in alle facetten, waarbij veel waarde aan zelfreflectie gehecht wordt. Dit wordt gefaciliteerd door een veilige werkomgeving met een goede werksfeer en open onderlinge verstandhouding tussen de praktijkmedewerkers.

Zorgaanbod

Huisartsenpraktijk in de Wijk biedt reguliere huisartsgeneeskundige zorg in de breedste vorm. Een omschrijving hiervan is te vinden op www.lhv.nl onder ‘’aanbod huisartsgeneeskundige zorg’’. De praktijk is een niet apotheekhoudende praktijk waarin de artsen niet verloskundig actief zijn.

Beleidsplan

In 2019 zijn we gestart met het maken van een driejarig beleidsplan voor de huisartsenpraktijk. Dit is dus het tweede beleidsplan van onze organisatie. Dit beleidsplan bevat een algemeen gedeelte en een beschrijving van ons beleid met de bijbehorende beleidsdoelstellingen voor de komende drie jaar.

Klik HIER om het beleidsplan te openen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit beleidsplan, kunt u deze mailen naar het mailadres j.potman@huisartsindewijk.nl