Over ons – Huisartsenpraktijk in de Wijk – De Lier
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk in de Wijk
Koningin Julianalaan 3 2678 ED
De Lier

Over ons

Welkom bij huisartsenpraktijk “in de wijk”.

Ons team van huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes bevindt zich in het oude wijkgebouw, midden in het centrum van De Lier.

Historie
Ontstaan huisartsenpraktijk “in de wijk”

In augustus 2015 heeft Just Dupuis zijn opleiding tot huisarts afgerond, waarna hij als waarnemend huisarts aan de slag is gegaan. Per 1 januari 2016 nam Dupuis voor 2 dagen in de week waar in de toenmalige praktijk van Jaap Blom, welke hij in januari 2017 heeft overgenomen.
In augustus van 2017 werd het pand aan de Koningin Julianalaan 3 betrokken. Dit was het vroegere wijkgebouw vandaar de nieuwe naam van de praktijk: “in de wijk.”
Per 1 januari verliet Blom de praktijk, waarna zijn taken door Frances Fritsch en Niki Fens zijn overgenomen. Beide waren al enkele maanden verbonden aan de praktijk als waarnemend huisarts.

Vanaf het moment dat het nieuwe pand is betrokken zijn alle facetten van de praktijkvoering onder handen genomen. Zo zijn op ICT-gebied onder andere alle hardware vernieuwd, met Medicom een nieuw HIS in gebruik genomen en een VoIP telefooncentrale neergezet. Op medisch inhoudelijk gebied zijn in 2018 de ketens diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten opgezet.

Missie
Wij staan als huisartsenpraktijk voor: vertrouwde, continue en verantwoorde zorg voor de patiënt in diens context.

Visie
De praktijk wil toegankelijke en verantwoorde zorg op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij de patiënt, en door de juiste medewerker, als onderdeel van een team, leveren. Dit beoogt de patiënt helpen beter om te gaan met zijn aandoening, waarbij het mens zijn centraal staat. De patiënt ruimte te geven om zelf de regie te houden, middels goede voorlichting over de aandoening en zijn behandelopties. Het bieden van ondersteuning bij het maken van keuzes en het stellen van doelen passend binnen eigen normen en waarden. Binnen de medische adviezen is er extra aandacht voor preventie.
Bij kwetsbare groepen staan we voor een proactief beleid betreffende medisch-inhoudelijk zaken, alsmede de samenwerking met andere hulpverleners.

We streven naar een effectief gebruik van alle hulpmiddelen, die voor handen zijn om in een huisartsenpraktijk te benutten. Hierbij denkend aan vormen van aanvullend onderzoek tot introductie van EHealth producten.

Om bovenstaande te bereiken staan we voor een continue ontwikkeling van de praktijk in alle facetten, waarbij veel waarde aan zelfreflectie gehecht wordt.
Dit wordt gefaciliteerd door een veilige werkomgeving met een goede werksfeer en open onderlinge verstandhouding tussen de praktijkmedewerkers.