Bent u ontevreden?

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken in de praktijk (medisch handelen, communicatie of organisatie), dan stellen wij het op prijs dat u dat bij ons kenbaar maakt. Dat stelt ons in staat om zaken te verbeteren en wij hopen daarmee obstakels in de relatie weg te nemen.

Wilt u kort de aard van de onvrede, eventueel moment en betrokken personen beschrijven en dit bij ons inleveren? Een van de artsen zal binnen drie werkdagen contact met u opnemen. U kunt ook een afspraak maken om uw onvrede te bespreken.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen en bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van SKGE (stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris verteld, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl en in de folder klachtenregeling, op te halen bij de assistente.

Heeft u een tip of idee ter verbetering? laat dan een berichtje achter in de ideeënbus (in de wachtkamer of onderaan de website).